“Mój styl to umiejętność posługiwania się ciałem w celu ukazywania wszystkich istotnych przemian – myśli, uczuć, zmieniających się stanów emocjonalnych, napięć.”
Stefan Niedziałkowski

Teatr Sztuki Mimu

Mime Art Theater

50th anniversary of Stefan Niedziałkowski’s creative work.

Promotional materials for a cultural event taking place in Warsaw in Poland and in Tokyo in Japan. The art of body work covered in 50 years of creative work of one of the most outstanding body actors in Poland.

“My style is the ability to use the body to show all significant changes – thoughts, feelings, changing emotional states, tensions.”
Stefan Niedziałkowski

 

teatr-mimu1

teatr-mimu8